Derfor er det lurt å ha Hella ekstralys på bilen

Ekstralys på bilen er mest normalt for større kjøretøy på lengre strekker. For de som bruker mye tid på veien, og spesielt med større kjøretøy, så er risikoen for at noe går galt aller størst, spesielt på nattestid. Men ekstralys på bilen lønner seg også for personbiler i mørket.

Det blir mer og mer vanlig at personbiler og sjåfører i nordiske land bruker ekstralys. Nettene er lange på vinterstid og veiene er glatte. Ved å øke synsrekkevidden og synsbredden blir risikoen for ulykker mye lavere.

"Noen ekstra sekunder kan være alt som er nødvendig for å unngå katastrofe."

Sikkerhet

Når det gjelder egen sikkerhet og sikkerheten for andre i trafikken, er det enormt viktig å ha så lang tid som mulig til å reagere for å unngå ulykker. Uansett hvor mye en kanskje ønsker det, så går ikke alle med refleks. Da kan Hella ekstralys være til hjelp. Ikke alle er like heldige som Madélen som hadde englevakt hvor sjåføren ikke så henne fordi hun ikke brukte refleks. Noen ekstra sekunder kan være alt som er nødvendig for å unngå katastrofe.

Lys og omegn

Ikke bare kan gode ekstralys øke lengden på synsrekkevidden til en sjåfør, men også hjelpe til med å se ting rundt. For oss som bor i Norge er det en konstant risiko involvert med dyr som krysser veier. Med ekstralys som sprer lyset til siden kan øyne som lyser opp mellom buskene gi deg noen verdifulle sekunder som redder deg fra å få en elg i frontruta.

Din sikkerhet

Ekstralys behøver ikke være dyre heller. Til syvende og sist er det en lav pris å betale for å gjøre reisene dine tryggere, for deg selv, passasjerene dine og for andre i trafikken.